DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ (Uşak Üniversitesi Rektörü)

 

Prof.Dr. Nuray ŞAHİNLER (Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı) 

 

Prof. Dr. M. Fatih ÇELEN (Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uyg. Araşt. Merkez

Müdürü) 

Prof. Dr. Safiye Elif KORCAN (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü) 

 

Prof. Dr. Ali Nafiz EKİZ (Fen Edebiyat Faktiltesi, Biyoloji Bölümü Başkanı) 

 

Doç. Dr. Birol ERKAN (ktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü) 

 

Doç..Dr. Şener TARLA (Zir. ve Doğa Bil. Fak. Bitki Koruma Bölümü Başkanı) 

 

Dr. Ögr.Üyesi Burcu Begüm KENANOĞLU (Zir. ve Doğa Bil. Fak.-Bahçe Bitk.

Bölümü Başkanı) 

 

Dr. Ögr.Üyesi Havva DİNLER (Zir. ve Doğa Bil. Fak. Bitki Koruma Bölümü)